ساعت مارکار

ساعت فردوسی که به خاطر نام بانی آن پشوتن‌جی دوسابایی مارکار به ساعت مارکار مشهور است، ساعت عمومی و بزرگی است که در میدان مارکار یزد قرار دارد.
مجموعه این میدان، دبیرستان مارکار و پرورشگاه مارکار با هزینه پشوتن‌جی دوسابایی مارکار که از زرتشتیان ساکن هند بود ساخته شده‌است و هنوز برای هزینه‌های جاری آن‌ها از محل وقف این شخص درگذشته استفاده می‌شود.

این شایعه میان مردم وجود دارد که مقداری طلا برای بازسازی ساعت در صورت تخریب آن در پی ساختمان این ساعت مخفی شده‌است. پشوتن مارکار وقتی که از هند امد پولی به استاد علی باهوش عیش ابادی داد تا ساعت مارکار دبیرستان و دبستان مارکار و سالن اجتماعات زرتشتیان اتشکده یزد را بسازد.

نوشتهٔ پیشین
زندان اسکندر
نوشتهٔ بعدی
نارین قلعه

پست های مرتبط

فهرست